Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnpljmGqZmJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Kim Ngân's picture

Kim Ngân

at CôNg TáC Xã HộI
Ho Chi Minh (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Kim Ngân

 • See who you and Kim Ngân know in common
 • Follow Kim Ngân's online activities
 • Contact Kim Ngân directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Kim Ngân? View more »

Overview

 • Current:
  at CôNg TáC Xã HộI
 • Education:
  • THPT Tân Bình
  • Đại Học Nguyễn Tất Thành

Summary

Phụ nữ hiện đại thì không cần đàn ông thương hại :)

 • Job Function:
 • Industries:
  Finance/Investment

Experience

 • CôNg TáC Xã HộI

Education

 • THPT Tân Bình

 • Đại Học Nguyễn Tất Thành

Personal Information

View Kim Ngân's full profile to...

 • See who you and Kim Ngân know in common
 • Follow Kim Ngân's online activities
 • Contact Kim Ngân directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Kim Ngân? View more »

hZWYnpljmGqZmJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...