Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnplmmmqZm5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Lê Trí's picture

Lê Trí

at Trường Đại học Tài chính - Marketing
Ho Chi Minh (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Lê Trí

 • See who you and Lê Trí know in common
 • Follow Lê Trí's online activities
 • Contact Lê Trí directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Lê Trí? View more »

Overview

 • Current:
  at Trường Đại học Tài chính - Marketing
 • Past:
  • at Ho Chi Minh City
 • Education:
  • An Dong High school
  • Trường Đại học Tài chính - Marketing

Summary

 • Job Function:
  Purchasing/Supply Chain
 • Industries:
  Finance/Investment

Experience

 • Trường Đại học Tài chính - Marketing
  September 2012 ()
 • Ho Chi Minh City
  January 2010 ()

Education

 • An Dong High school

 • Trường Đại học Tài chính - Marketing

Personal Information

View Lê Trí's full profile to...

 • See who you and Lê Trí know in common
 • Follow Lê Trí's online activities
 • Contact Lê Trí directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Lê Trí? View more »

hZWYnplmmmqZm5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...