Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm51plGuampWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

TS. Lại Thế Luyện, PhD.'s picture

TS. Lại Thế Luyện, PhD.

Giảng viên Kỹ năng mềm at Công ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Hiệu Quả - laitheluyen@gmail.com - 0971045965
Ho Chi Minh (Vietnam) - 13 connections

JOIN Anphabe to know more about TS. Lại Thế Luyện, PhD.

 • See who you and TS. Lại Thế Luyện, PhD. know in common
 • Follow TS. Lại Thế Luyện, PhD.'s online activities
 • Contact TS. Lại Thế Luyện, PhD. directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this TS. Lại Thế Luyện, PhD.? View more »

Overview

 • Current:
  Trưởng phòng Phát triển Chương trình Kỹ năng mềm at Công ty Cổ phần Giáo dục PTC
 • Past:
  • Giám đốc đào tạo at http://tuvanhieuqua.com
  • Giảng viên Kỹ năng mềm at Công ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Hiệu Quả
  • Giảng viên Kỹ năng mềm at FPT University
 • Education:
  • University of Education HCMC, United States
  • University of Education- HCMC, Vietnam
  • Forreign Trade University, Vietnam
 • Connection:
  13 connection(s)

Summary

Chuyên gia huấn luyện Kỹ năng mềm cho đội ngũ nhân sự của các doanh nghiệp

 • Job Function:
  Customer Service, Production/Process/R&D
 • Industries:
  Education/Training
 • Specialities:
  CHUYÊN GIA ĐÀO TẠO CÁC MÔN :
  - Kỹ năng thuyết trình trong kinh doanh
  - Kỹ năng bán hàng
  - Kỹ năng giao tiếp - ứng xử
  - Kỹ năng giải quyết vấn đề & ra quyết định
  - Kỹ năng huấn luyện nhân viên
  - Kỹ năng động viên nhân viên
  - Kỹ năng làm việc đồng đội
  - Kỹ năng tư duy sáng tạo
  - Kỹ năng lãnh đạo
  - Kỹ năng nhận thức bản thân & lập kế hoạch nghề nghiệp
  - Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc
  - Kỹ năng tự học suốt đời
  - Tâm lý học ứng dụng trong kinh doanh
 • Job Level:
  Manager

Experience

 • Trưởng phòng Phát triển Chương trình Kỹ năng mềm

  Công ty Cổ phần Giáo dục PTC
  January 2014 - Present (8 years 9 months)
 • Giám đốc đào tạo

  http://tuvanhieuqua.com Headhunting & HR Services
  January 2011 - Present (11 years 9 months)
 • Giảng viên Kỹ năng mềm

  Công ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Hiệu Quả
  January 2011 - Present (11 years 9 months)

  Hơn 20 năm kinh nghiệm đào tạo Kỹ năng mềm cho các doanh nghiệp VN

 • Giảng viên Kỹ năng mềm

  FPT University
  November 2011 - November 2015 (4 years 1 month)

  Đào tạo Kỹ năng mềm cho sinh viên khối ngành kinh tế

Education

 • University of Education HCMC (United States)

  Doctorate , Management
  2015 - 2019
 • University of Education- HCMC (Vietnam)

  Masters , Psychology
  2004 - 2007

  Thạc sĩ Tâm lý học

  Activities and Societies:
  chuyên đào tạo Tâm lý học ứng dụng trong kinh doanh và giáo dục
 • Forreign Trade University (Vietnam)

  Bachelors , business management
  2000 - 2018

  4 năm kinh nghiệm

  Activities and Societies:
  có nhu cầu đào tạo kỹ năng mềm

Additional Information

 • Groups and Associations:
  https://laitheluyen.blogspot.com
 • Honors and Awards:

Personal Information

 • Hobbies and Interests:
  Diễn giả, Chuyên gia đào tạo Kỹ năng mềm & Tâm lý ứng dụng trong kinh doanh cho các doanh nghiệp VN https://laitheluyen.blogspot.com
  laitheluyen@gmail.com

View TS. Lại Thế Luyện, PhD.'s full profile to...

 • See who you and TS. Lại Thế Luyện, PhD. know in common
 • Follow TS. Lại Thế Luyện, PhD.'s online activities
 • Contact TS. Lại Thế Luyện, PhD. directly

VIEW FULL PROFILE

Not this TS. Lại Thế Luyện, PhD.? View more »

hZWYm51plGuampWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...