Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlppkl3CclZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Lê Tiên's picture

Lê Tiên

ứng tuyển vị trí chuyên viên pháp chế
Ho Chi Minh (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Lê Tiên

 • See who you and Lê Tiên know in common
 • Follow Lê Tiên's online activities
 • Contact Lê Tiên directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Lê Tiên? View more »

Overview

 • Current:
  expert at Văn phòng Luật sư Thục và Cộng Sự
 • Education:
  • Đại học Kinh Tế Luật

Summary

 • Job Function:
  Legal
 • Industries:
  Legal/Marketing Research/Consulting
 • Job Level:
  Experienced (Non-manager)

Experience

 • expert

  Văn phòng Luật sư Thục và Cộng Sự
  January 2015 - October 2016 (1 year 9 months)

Education

 • Đại học Kinh Tế Luật

Personal Information

View Lê Tiên's full profile to...

 • See who you and Lê Tiên know in common
 • Follow Lê Tiên's online activities
 • Contact Lê Tiên directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Lê Tiên? View more »

hZWYlppkl3CclZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...