Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnplnmGmdl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Lê Vương Đình's picture

Lê Vương Đình

Marketing Specialist
Ho Chi Minh (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Lê Vương Đình

 • See who you and Lê Vương Đình know in common
 • Follow Lê Vương Đình's online activities
 • Contact Lê Vương Đình directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Lê Vương Đình? View more »

Overview

 • Current:
  business development manager at Banh Mi Viet
 • Education:
  • Industrial University of HCMC

Summary

 • Job Function:
  Marketing
 • Industries:
  Legal/Marketing Research/Consulting
 • Job Level:
  Experienced (Non-manager)

Experience

 • business development manager

  Banh Mi Viet
  May 2017 - January 2018 (8 months)

Education

 • Industrial University of HCMC

Personal Information

View Lê Vương Đình's full profile to...

 • See who you and Lê Vương Đình know in common
 • Follow Lê Vương Đình's online activities
 • Contact Lê Vương Đình directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Lê Vương Đình? View more »

hZWXnplnmGmdl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...