Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJtklmmUmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Lee MrQuan's picture

Lee MrQuan

Programmer at OSB Investment and Technology JSC (OSB JSC)
Ha Noi (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Lee MrQuan

 • See who you and Lee MrQuan know in common
 • Follow Lee MrQuan's online activities
 • Contact Lee MrQuan directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Lee MrQuan? View more »

Overview

 • Current:
  Programmer at OSB Investment and Technology JSC (OSB JSC)
 • Past:
  • at Hanoi, Vietnam
 • Education:
  • Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aprotrain Aptech

Summary

Đừng từ bỏ những điều bạn muốn làm, bởi vì nó chính là cuộc sống của bạn...

 • Job Function:
 • Industries:
  IT - Software/E-commerce

Experience

 • Programmer

  OSB Investment and Technology JSC (OSB JSC)
  November 2011 ()
 • Hanoi, Vietnam

Education

 • Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aprotrain Aptech

Personal Information

View Lee MrQuan's full profile to...

 • See who you and Lee MrQuan know in common
 • Follow Lee MrQuan's online activities
 • Contact Lee MrQuan directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Lee MrQuan? View more »

hZWYmJtklmmUmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...