Anphabe

Connecting opportunities
hZWZl5xnk2yXmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Liên Phan's picture

Liên Phan

Planning at Acecook Việt nam - Chi nhánh Đà Nẵng
Da Nang (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Liên Phan

 • See who you and Liên Phan know in common
 • Follow Liên Phan's online activities
 • Contact Liên Phan directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Liên Phan? View more »

Overview

 • Current:
  Planning at Acecook Việt nam - Chi nhánh Đà Nẵng
 • Education:
  • Da Nang Universities Economic

Summary

 • Job Function:
  Purchasing/Supply Chain
 • Industries:
  Industrial/Consumer Manufacturing
 • Job Level:
  Manager

Experience

 • Planning

  Acecook Việt nam - Chi nhánh Đà Nẵng
  August 2004 - Present (20 years 2 months)

Education

 • Da Nang Universities Economic

Personal Information

View Liên Phan's full profile to...

 • See who you and Liên Phan know in common
 • Follow Liên Phan's online activities
 • Contact Liên Phan directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Liên Phan? View more »

hZWZl5xnk2yXmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...