Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm5tglG2bk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Loc Le Phu's picture

Loc Le Phu

Bộ Phận quản trị hiệu quả khu vực Miền Tây at PHU NHUAN JEWELRY (PNJ) & Thành viên hội doanh nhân trẻ Cần Thơ
Can Tho (Vietnam) - 120 connections

JOIN Anphabe to know more about Loc Le Phu

 • See who you and Loc Le Phu know in common
 • Follow Loc Le Phu's online activities
 • Contact Loc Le Phu directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Loc Le Phu? View more »

Overview

 • Current:
  Trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ & quản trị hiệu quả khu vực Miền Tây at PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY (PNJ)
 • Past:
  • Chuyên viên kế toán đầu vào Chi nhánh Cần Thơ at Nguyen Kim - Trung Tam mua sam
  • Chuyên viên kế toán - trưởng nhóm doanh thu, giá vốn và hàng tồn kho và chi phí bán hàng at FPT trading Company
  • Nhân viên thực tập Thanh toán quốc tế at ACB Asia Commercial Bank
  • Nhân viên bán hàng at DHG Pharma
 • Education:
  • Trường Doanh Nhân PACE, Vietnam
  • Vietnam, Vietnam
 • Connection:
  120 connection(s)

Summary

Lộc có trên 06 năm trãi nghiệp ở vị trí: từ phục vụ khách hàng đến bán hàng,trợ lý kinh doanh, kế toán đến kiểm soát nôi bộ và quản trị chất lượng đến chiến lược, trong đó có gần 04 năm làm công tác ở các vị trí quan trọng gần 03 năm làm công tác kiểm tra kiểm soát và quản lý. Những công việc Lộc đã trải qua đã giúp Lộc tích lũy được rất nhiều kiến thức trong công tác lập kế hoạch kinh doanh đến kế họach kiểm tra kiểm soát (làm thế nào để hệ thống hoạt động hiệu quả hơn: kinh doanh tốt, sử dụng vốn hiệu quả và kiểm sóat chi phí). Đồng thời Lộc xác định rõ tố chất của bản thân rất phù hợp với công việc quản lý điều hành kinh doanh và có nhiều ý tưởng trong việc hoạch định và sử dụng vốn hiệu quả để phát triển hệ thống và có nhiều kinh nghiệm giúp hệ thống tuân thủ quy trình quy định và kiểm soát chi phí tốt do có hơn 3 năm kinh nghiêm làm kế toán tại FPT Mekong và hơn 2 năm làm kiểm sóat nội bộ tại PNJ quản lý khu vực 9 tỉnh khu vực Miền Tây và tốt nghiệp ngành kiểm toán. Và bên kinh doanh Lộc cũng đã từng trãi từ một nhân viên bán hàng thị trường dược Hạu Giang đến trợ lý kinh doanh 1 nhãn hàng của FPT.
Summary of career: A sales management professional financial & with six years' experience in the retail / wholesale, I have worked in Hau Giang Pharmaceutical, FPT, Nguyen Kim and PNJ. I have a track record of proven new business development and promote a team that always exceed the target. I have just finished a business certificate directors and now is looking for a new professional challenge.

Key Strengths:

• advanced computer skills including Excel, Word and Powerpoint
• Six years of experience in customer service both face to face and telephone based
• the ability to develop strong business experience working with large companies in the wholesale / retail
• Experience of business development and marketing
• Ability to work independently and interact with other departments

Professional Experience: Managing operational efficiency
Phu Nhuan Jewelry, Can Tho City
April 2003 - present

Main responsibility
- Develop and control KPIs, the solution implementation, internal control, ISO, 5S all 25 stores / branches / departments in the West.
- Praise and recognize acts affecting team (Stars PNJ month 07.2014)
- Reviewing and promoting the store / branch / department helped Western Branch excellently indicators KPIs and ranked No. 1 in the national system (60% Revenue Growth and selling expenses accounts for 3% of total revenue).
- Trade unions have excellence by outstanding achievements in trade union activities for 2011-2015.

Accounting expert input
Supermarket Nguyen Kim, Can Tho City
December 2012 - March 2013

Main responsibility
- Manage all business inputs of assets, goods and property. Manage the accounting profession counters.

Bookkeeper: goods, assets, liabilities, business assistant (sale admin), head of commodity accounting
FPT Trading Mekong, Can Tho City
May 06, 2009 - December 2013

Main responsibility
- Account management: revenues, cost of capital and inventories
+ Accountant liabilities: consider offering credit limits for each customer and debt collection, browse the line.
+ Internal control: sales process, control of records confirm discount rewards and bonus payment request to the customer, control export prices compared with import orders, check stock from output, in.
+ Close the account revenue accounting, capital and commodity prices monthly, quarterly financial statements and revenue share cost
- Excellent staff throughout the company 6 months of 2011.
- Complete outstanding sales targets in 2009,2010 parts.

Salesman
Hau Giang Pharmaceuticals
October 2008 - January 02 2009

Main responsibility
Customer care in area: proposals provide labels, posters, signs or replaced.
- Supply of medicinal products under the order and introduce new products.
- Report of sales, orders and the competitive situation in the region.


Education Level:

BA in Accounting - auditing, Can Tho University (2005 - 2009)

Internal control and risk management in business - Branch Chamber of Commerce and Industry of Vietnam At VCCI Can Tho Mekong (July 2015)

Sales Director - School of business PACE - Ho Chi Minh City (2015)


Young Entrepreneurs Association Members Can Tho city (Member since October 2015)

 • Job Function:
  Management, Accounting/Finance, Sales
 • Industries:
  Pharmaceutical/Biotech, Retail/Wholesale/Distributor, Fashion/Luxury Goods & Jewelry
 • Specialities:
  1. Kỹ năng giao tiếp, phục vụ khách hàng khi làm nhân viên phục vụ Nhà Hàng Xuân Khánh
  2. Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng khi làm nhân viên bán hàng Dược Hậu Giang
  3. Kỹ năng quản lý hàng hóa, công nợ, tài sản và lập báo cáo tài chính khi làm nhân viên kế toán FPT
  4. Kỹ năng quản lý kế toán quầy bán hàng khi làm kế toán Nguyễn Kim
  5. Kỹ năng kiểm tra kiểm soát quy trình quy định công ty khi làm Kiểm soát nội bộ PNJ
  6. Kỹ năng soát xét tài liệu, 5S, ISO khi làm Quản trị Chất Lượng tại PNJ
  7. Kỹ năng hoạch định các mục tiêu, giải pháp hoạt động cho công ty khi làm Quản trị Chiến Lược tại PNJ
  8. Kỹ năng quản trị rủi ro.
  9. Kỹ năng hoạch định xây dưng chiến lược kinh doanh, tiếp thị, dự báo thị trường, kế hoạch bán hàng, quản lý đội ngũ, huấn luyện đội ngũ bán hàng và chăm soc khách hàng (bằng CCO – Giám đốc kinh doanh trường PACE).

 • Job Level:
  Team Leader/Supervisor

Experience

 • Trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ & quản trị hiệu quả khu vực Miền Tây

  PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY (PNJ)
  April 2013 - Present (9 years 5 months)

  Kiểm tra kiểm soát việc tuân thủ quy định công ty và công tác quản lý, chịu trách nhiệm về hệ thống. Đánh giá và đề ra giải pháp cho hệ thống.
  Đánh giá chất lượng nội bộ
  1. Soạn thảo, xem xét những tài liệu cần thiết cho việc thực hiện các hoạt động của chi nhánh Miền Tây.
  2. Hoạch định, tổ chức đánh giá, kiểm tra, soát xét các hoạt động thực tế của hệ thống và nhận diện các điểm không phù hợp tại chi nhánh miền Tây.
  3. Hoạch định, tổ chức đánh giá mô hình cửa hàng chuẩn tại Chi Nhánh Miền Tây.
  4. Thực hiện đo lường và đánh giá hiệu quả các quy trình/ quá trình
  5. Đánh giá, soát xét các hoạt động thực hiện theo mục tiêu – chỉ tiêu, giải pháp hoạt động của Chi Nhánh Miền Tây
  6. Công việc khác:
  - Thực hiện các công tác khác theo chỉ đạo của GĐ CN/BTGĐ.
  - Xây dựng văn hóa đơn vị, thái độ làm việc, ứng xử theo tuyên ngôn hoạt động của Chi nhánh Miền Tây/P. QTHQ

 • Chuyên viên kế toán đầu vào Chi nhánh Cần Thơ

  Nguyen Kim - Trung Tam mua sam
  December 2012 - March 2014 (1 year 3 months)

  Quản lý tất cả các nghiệp vụ đầu vào về công nợ, hàng hóa, tài sản.
  Quản lý nghiệp vụ các kế toán quầy.
  Thực hiện các nghiệp vụ điều vốn, trả tiền nội bộ và đối tác

 • Chuyên viên kế toán - trưởng nhóm doanh thu, giá vốn và hàng tồn kho và chi phí bán hàng

  FPT trading Company
  June 2009 - November 2012 (3 years 6 months)

  Quản lý TK doanh thu, giá vốn và hàng tồn kho
  + kế toán công nợ: xem xét đưa ra hạn mức tín dụng cho từng khách hàng và thu hồi công nợ, duyệt ra đơn hàng.
  + kế toán tài sản: kiểm kê và hạch toán các tài sản phát sinh.
  + kế toán hàng hóa: hach toán các nghiệp vụ hàng hóa phát sinh và kiểm soát quy trình xuất nhập hàng hóa.
  + kiểm soát nội bộ: quy trình bán hàng, kiểm soát các biên bản xác nhân chiết khấu thưởng và yêu cầu thanh toán thưởng cho khách hang, Kiểm soát giá cả nhập xuất, kiểm tra chứng từ đầu ra, đầu vào, đóng số kế toán tài khoản doanh thu, giá vốn và hàng hóa hàng tháng, báo cáo tài chính quý phần giá vốn và doanh thu.

 • Nhân viên thực tập Thanh toán quốc tế

  ACB Asia Commercial Bank Banking
  February 2009 - May 2009 (3 months)

  - Thực hiện nhận và chuyển lệnh tiền thanh toán quốc tế Western Union
  - Lập chứng từ chi tiền ngân hàng.
  - Thống kê và lập báo cáo cuối tuần, cuối tháng.
  - Đóng và lưu trữ chứng từ chi và chuyển tiền.

 • Nhân viên bán hàng

  DHG Pharma Electrical/Electronics/Components
  October 2008 - January 2009 (3 months)

  - Chăm sóc khách hàng tại khu vực: đề xuất cung cấp nhãn, poster, bảng hiệu hoặc thay mới.
  - Cung cấp sản phẩm thuốc theo đơn hàng và giới thiệu sản phẩm mới.
  - Báo cáo doanh số, đơn đặt hàng và tình hình cạnh tranh tại khu vực.

Education

 • Trường Doanh Nhân PACE (Vietnam)

  Masters , CCO
  2015 - 2015
 • Vietnam (Vietnam)

  College , Kế toán kiểm toán
  2005 - 2009

  Tốt nghiệp loại khá

  Activities and Societies:
  Là lớp phó phong trào lớp kế toán kiểm toán K31: luôn nhiệt tình tham gia đầy đủ các hoạt động của Đoàn trường: sinh viên tình nguyện, và các phong trào thể thao do bộ môn hay khoa tôt chức.

Training/Certificate

 • Giám đốc kinh doanh (CCO) -Khóa CCO15E

  2015

  Hiểu được sự thay đổi về vai trò và vị thế của một Giám đốc Kinh doanh ngày nay; Hiểu được xu hướng mới trong ngành quản trị bán hàng của thế giới: một Giám đốc Kinh doanh không đơn thuần chỉ biết “quản trị việc bán hàng”, “quản trị đội ngũ nhân viên bán hàng” mà còn phải biết “quản trị khách hàng” của doanh nghiệp mình; Hiểu được xu hướng mới trong lĩnh vực marketing của thế giới: xây dựng thương hiệu không có nghĩa là đánh bóng tên tuổi sản phẩm, triển khai các hoạt động truyền thông tốn kém và xôm tụ, mà “thương hiệu chính là hệ quả của những gì mà doanh nghiệp ấy đã, đang và sẽ làm, đồng thời truyền thông tốt những những điều đó cho xã hội”. Nắm được tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CCO cần có như: biết cách xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh, thực hiện hoạt động tiếp thị, quản trị công tác bán hàng, xây dựng hệ thống phân phối, quản lý hoạt động hậu mãi, chăm sóc khách hàng và quản lý hoạt động hỗ trợ thương mại; Nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý đội ngũ tiếp thị & bán hàng một cách hiệu quả hơn nhằm đạt được mục tiêu chiến lược kinh doanh của Bộ phận Kinh doanh và của toàn doanh nghiệp.

Additional Information

 • Groups and Associations:
  Skills: Giao tiếp khách hàng ,Quản trị tài chính, Đánh giá nội bộ, 5S
  Thành viên hội doanh nhân trẻ TP Cần Thơ 2015
  Thành viên VCCI tham dự MEKONG CONNECT –CEO FORUM 2015
 • Honors and Awards:
  Tại PNJ:
  - Ngợi khen và ghi nhận hành vi tác động đến đội nhóm (Ngôi sao PNJ tháng 07.2014)
  - Rà soát và thúc đẩy các cửa hàng/chi nhánh/phòng ban giúp Chi nhánh Miền Tây hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu KPIs và đứng vị trí số 1 trong hệ thống cả nước (Doanh thu tăng trưởng 60% và chi phí bán hàng chiếm 3% tổng doanh thu).
  - Công đoàn xuất sắc do có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2011-2015
  Tại FPT:
  - Nhân viên xuất sắctoàn Cty 6 tháng đầu năm 2011.
  - Hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu bán hàng bộ phận FTP năm 2009,2010.

Personal Information

 • Hobbies and Interests:
  Interests: Bóng đá, du lịch, Hobbies: đọc sách nghiên cứu

View Loc Le Phu's full profile to...

 • See who you and Loc Le Phu know in common
 • Follow Loc Le Phu's online activities
 • Contact Loc Le Phu directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Loc Le Phu? View more »

hZWYm5tglG2bk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...