Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5thlmqZlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Trần Lê Lợi's picture

Trần Lê Lợi

Hr manager at Asiadragon
Ho Chi Minh (Vietnam) - 12 connections

JOIN Anphabe to know more about Trần Lê Lợi

 • See who you and Trần Lê Lợi know in common
 • Follow Trần Lê Lợi's online activities
 • Contact Trần Lê Lợi directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Trần Lê Lợi? View more »

Overview

 • Current:
  Hr manager at Asiadragon
 • Education:
  • Trường Đại học Luật TP.HCM/Đại học lao động xã hội, Vietnam
 • Connection:
  12 connection(s)

Summary

hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự tại nhiều cty với nhiều mô hình và thành phần kinh doanh khác nhau,

 • Job Function:
  Human Resources, Customer Service
 • Industries:
  Banking
 • Specialities:
  Bình tĩnh, tự tin và giải quyết vấn đề nhanh chóng, chính xác
 • Job Level:
  Manager

Experience

 • Hr manager

  Asiadragon
  June 2012 - Present (8 years 4 months)

Education

 • Trường Đại học Luật TP.HCM/Đại học lao động xã hội (Vietnam)

Additional Information

 • Groups and Associations:
  Cộng đồng nhân sự Việt Nam
 • Honors and Awards:
  học sinh giỏi và khá 12 năm phổ thông và 8 năm đại học. Nhân viên xuất sắc và quản lý giỏi

Personal Information

 • Hobbies and Interests:
  Thể thao, du lịch

View Trần Lê Lợi's full profile to...

 • See who you and Trần Lê Lợi know in common
 • Follow Trần Lê Lợi's online activities
 • Contact Trần Lê Lợi directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Trần Lê Lợi? View more »

hZWXn5thlmqZlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...