Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5timm2amJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Lương Phạm Thị Thu Lương's picture

Lương Phạm Thị Thu Lương

Kế toán trưởng at Công ty TNHH Pháp Việt
Ha Noi (Vietnam) - 3 connections

JOIN Anphabe to know more about Lương Phạm Thị Thu Lương

 • See who you and Lương Phạm Thị Thu Lương know in common
 • Follow Lương Phạm Thị Thu Lương's online activities
 • Contact Lương Phạm Thị Thu Lương directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Lương Phạm Thị Thu Lương? View more »

Overview

 • Current:
  Kế toán trưởng at Công ty TNHH Pháp Việt
 • Education:
  • Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân HN, đại học ngoại ngữ Hà Nội, Vietnam
 • Connection:
  3 connection(s)

Summary

 • Job Function:
  Accounting/Finance
 • Industries:
  Accounting/Auditing
 • Job Level:
  Team Leader/Supervisor

Experience

 • Kế toán trưởng

  Công ty TNHH Pháp Việt
  April 2008 - Present (12 years 7 months)

Education

 • Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân HN, đại học ngoại ngữ Hà Nội (Vietnam)

Personal Information

View Lương Phạm Thị Thu Lương's full profile to...

 • See who you and Lương Phạm Thị Thu Lương know in common
 • Follow Lương Phạm Thị Thu Lương's online activities
 • Contact Lương Phạm Thị Thu Lương directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Lương Phạm Thị Thu Lương? View more »

hZWXn5timm2amJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...