Anphabe

Connecting opportunities
hZWYn5lkmnKXnJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Lương Thanh's picture

Lương Thanh

Sinh Viên at Đại Học Bách Khoa
Ha Noi (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Lương Thanh

 • See who you and Lương Thanh know in common
 • Follow Lương Thanh's online activities
 • Contact Lương Thanh directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Lương Thanh? View more »

Overview

 • Current:
  Sinh Viên at Đại Học Bách Khoa
 • Education:
  • THPT Hoàng Văn Thụ

Summary

 • Job Function:
  Production/Process/R&D
 • Industries:
  Chemical/Biochemical

Experience

 • Sinh Viên

  Đại Học Bách Khoa

Education

 • THPT Hoàng Văn Thụ

Personal Information

View Lương Thanh's full profile to...

 • See who you and Lương Thanh know in common
 • Follow Lương Thanh's online activities
 • Contact Lương Thanh directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Lương Thanh? View more »

hZWYn5lkmnKXnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...