Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJ1pmW-XlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Lưu Hiệp's picture

Lưu Hiệp

Nhân viên vận hành máy.
Gia Lai (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Lưu Hiệp

 • See who you and Lưu Hiệp know in common
 • Follow Lưu Hiệp's online activities
 • Contact Lưu Hiệp directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Lưu Hiệp? View more »

Overview

 • Current:
  Nhân viên vận hành máy trộn at CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTIFOOD CAO NGUYÊN
 • Education:
  • Đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm, Vietnam

Summary

 • Job Function:
  Production/Process/R&D
 • Industries:
  Electrical/Electronics/Components, Mechanical, Industrial/Consumer Manufacturing
 • Job Level:
  Experienced (Non-manager)

Experience

 • Nhân viên vận hành máy trộn

  CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTIFOOD CAO NGUYÊN
  May 2017 - Present (5 years 8 months)

Education

 • Đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm (Vietnam)

Personal Information

View Lưu Hiệp's full profile to...

 • See who you and Lưu Hiệp know in common
 • Follow Lưu Hiệp's online activities
 • Contact Lưu Hiệp directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Lưu Hiệp? View more »

hZWYnJ1pmW-XlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...