Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlpVikmuanJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Mật Đắng's picture

Mật Đắng

Sinh vien Vinh at Thành phố Vinh
Ba Ria - Vung Tau (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Mật Đắng

 • See who you and Mật Đắng know in common
 • Follow Mật Đắng's online activities
 • Contact Mật Đắng directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Mật Đắng? View more »

Overview

 • Current:
  Sinh vien Vinh at Thành phố Vinh
 • Education:
  • Truong THPT Nguyen Van Troi
  • THPT Nguyễn Văn Trỗi Hà Tĩnh

Summary

 • Job Function:
  Accounting/Finance
 • Industries:
  Restaurant/Catering services

Experience

 • Sinh vien Vinh

  Thành phố Vinh

Education

 • Truong THPT Nguyen Van Troi

 • THPT Nguyễn Văn Trỗi Hà Tĩnh

Personal Information

View Mật Đắng's full profile to...

 • See who you and Mật Đắng know in common
 • Follow Mật Đắng's online activities
 • Contact Mật Đắng directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Mật Đắng? View more »

hZWYlpVikmuanJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...