Anphabe

Connecting opportunities
hZWZl5xjlWqWlJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Phạm Ngơi Phạm Ngơi's picture

Phạm Ngơi Phạm Ngơi

Trưởng, phó phòng at Công ty cổ phần thương mại Hưng Việt
Ha Noi (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Phạm Ngơi Phạm Ngơi

 • See who you and Phạm Ngơi Phạm Ngơi know in common
 • Follow Phạm Ngơi Phạm Ngơi's online activities
 • Contact Phạm Ngơi Phạm Ngơi directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Phạm Ngơi Phạm Ngơi? View more »

Overview

 • Current:
  Trưởng, phó phòng at Công ty cổ phần thương mại Hưng Việt
 • Education:
  • Đại học Thủy Lợi, Vietnam
  • Đại học Thủy Lợi, Vietnam

Summary

 • Job Function:
  Management, IT/Technical
 • Job Level:
  Manager

Experience

 • Trưởng, phó phòng

  Công ty cổ phần thương mại Hưng Việt
  April 2010 - Present (14 years 5 months)

Education

 • Đại học Thủy Lợi (Vietnam)

 • Đại học Thủy Lợi (Vietnam)

Personal Information

View Phạm Ngơi Phạm Ngơi's full profile to...

 • See who you and Phạm Ngơi Phạm Ngơi know in common
 • Follow Phạm Ngơi Phạm Ngơi's online activities
 • Contact Phạm Ngơi Phạm Ngơi directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Phạm Ngơi Phạm Ngơi? View more »

hZWZl5xjlWqWlJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...