Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJRgmG6VmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Nguyễn Chấn's picture

Nguyễn Chấn

Xin việc cơ khí
Ho Chi Minh (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Nguyễn Chấn

 • See who you and Nguyễn Chấn know in common
 • Follow Nguyễn Chấn's online activities
 • Contact Nguyễn Chấn directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Nguyễn Chấn? View more »

Overview

 • Current:
  Nhân viên cơ khí at Lê Đan
 • Education:
  • Đại học Cần Thơ

Summary

 • Job Function:
  Design, IT/Technical
 • Industries:
  Mechanical, Automotive/Auto Components
 • Job Level:
  Entry Level

Experience

 • Nhân viên cơ khí

  Lê Đan
  April 2016 - Present (6 years 5 months)

Education

 • Đại học Cần Thơ

Personal Information

View Nguyễn Chấn's full profile to...

 • See who you and Nguyễn Chấn know in common
 • Follow Nguyễn Chấn's online activities
 • Contact Nguyễn Chấn directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Nguyễn Chấn? View more »

hZWYnJRgmG6VmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...