Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnZlllW-Xl5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Nguyễn Hà's picture

Nguyễn Hà

Software Developer at Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam - VCCorp
Hanoi (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Nguyễn Hà

 • See who you and Nguyễn Hà know in common
 • Follow Nguyễn Hà's online activities
 • Contact Nguyễn Hà directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Nguyễn Hà? View more »

Overview

 • Current:
  Software Developer at Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam - VCCorp
 • Past:
  • at VCCorp
 • Education:
  • THPT Sơn Tây
  • HUT

Summary

muốn thành công thì hãy dám thất bại

 • Job Function:
  IT/Technical
 • Industries:
  IT - Software/E-commerce

Experience

 • Software Developer

  Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam - VCCorp
 • VCCorp

Education

 • THPT Sơn Tây

 • HUT

Personal Information

View Nguyễn Hà's full profile to...

 • See who you and Nguyễn Hà know in common
 • Follow Nguyễn Hà's online activities
 • Contact Nguyễn Hà directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Nguyễn Hà? View more »

hZWYnZlllW-Xl5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...