Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5pomHKUlJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Nguyễn Ngọc Nguyên's picture

Nguyễn Ngọc Nguyên

Chuyên Viên at Ngân hàng Quân đội
Ha Noi (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Nguyễn Ngọc Nguyên

 • See who you and Nguyễn Ngọc Nguyên know in common
 • Follow Nguyễn Ngọc Nguyên's online activities
 • Contact Nguyễn Ngọc Nguyên directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Nguyễn Ngọc Nguyên? View more »

Overview

 • Current:
  Chuyên Viên at Ngân hàng Quân đội

Summary

 • Job Function:
  IT/Technical
 • Industries:
  IT - Hardware/Networking
 • Job Level:
  Experienced (Non-manager)

Experience

 • Chuyên Viên

  Ngân hàng Quân đội
  December 2011 - Present (8 years 10 months)

Personal Information

View Nguyễn Ngọc Nguyên's full profile to...

 • See who you and Nguyễn Ngọc Nguyên know in common
 • Follow Nguyễn Ngọc Nguyên's online activities
 • Contact Nguyễn Ngọc Nguyên directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Nguyễn Ngọc Nguyên? View more »

hZWXn5pomHKUlJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...