Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJholmuZk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Nguyễn Thế Thiên's picture

Nguyễn Thế Thiên

Marketer tại Mitsubishi Bình Thuận
Ho Chi Minh (Vietnam) - 2 connections

JOIN Anphabe to know more about Nguyễn Thế Thiên

 • See who you and Nguyễn Thế Thiên know in common
 • Follow Nguyễn Thế Thiên's online activities
 • Contact Nguyễn Thế Thiên directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Nguyễn Thế Thiên? View more »

Overview

 • Current:
  Marketing Manager at Mitsubishi Bình Thuận
 • Education:
  • Đại học Công Nghiệp Tp Hồ Chí Minh, Vietnam
 • Connection:
  2 connection(s)

Summary

Quản lý và truyền thông các dự án Bất Động Sản tại Quận 2, Quận 4, Quận 9, Thủ Đức, Tân Bình,...

 • Job Function:
  Marketing
 • Industries:
  Real Estate
 • Job Level:
  Manager

Experience

 • Marketing Manager

  Mitsubishi Bình Thuận
  March 2018 - Present (4 years 8 months)

Education

 • Đại học Công Nghiệp Tp Hồ Chí Minh (Vietnam)

Training/Certificate

 • Foundation Of Marketing

Additional Information

 • Groups and Associations:
 • Honors and Awards:

Personal Information

View Nguyễn Thế Thiên's full profile to...

 • See who you and Nguyễn Thế Thiên know in common
 • Follow Nguyễn Thế Thiên's online activities
 • Contact Nguyễn Thế Thiên directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Nguyễn Thế Thiên? View more »

hZWYnJholmuZk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...