Anphabe

Connecting opportunities
hZWYl5RpmHCblZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Nguyễn Thiên's picture

Nguyễn Thiên

Marketing Manager at CASA Holding
Ho Chi Minh (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Nguyễn Thiên

 • See who you and Nguyễn Thiên know in common
 • Follow Nguyễn Thiên's online activities
 • Contact Nguyễn Thiên directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Nguyễn Thiên? View more »

Overview

 • Current:
  Marketing Manager at CASA Holding
 • Past:
  • Digital Marketing Specialist at HimLam Land
 • Education:
  • Đại học Công Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, Vietnam

Summary

Xin chào các bạn, tôi là Thiên Nguyễn. Tôi đam mê marketing và đã có 5 năm làm việc trong ngành, trải qua nhiều vai trò và nhiều lĩnh vực khác nhau. Đối với marketing thì quả thật càng làm chúng ta sẽ càng nhận ra nhiều điều thú vị và mới mẻ. Marketing là nằm ở tư duy, có tư duy đúng đắn sẽ giúp doanh nghiệp cất cánh và đạt được thành công. Tôi vẫn hằng ngay chinh phục những kiến thức mới trong marketing, bằng sự đam mê và nhiệt huyết của tuổi trẻ.

 • Job Function:
  Marketing
 • Industries:
  Real Estate
 • Job Level:
  Manager

Experience

 • Marketing Manager

  CASA Holding
  April 2020 - Present (10 months)
 • Digital Marketing Specialist

  HimLam Land
  December 2018 - April 2020 (1 year 4 months)

Education

 • Đại học Công Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh (Vietnam)

Additional Information

Personal Information

View Nguyễn Thiên's full profile to...

 • See who you and Nguyễn Thiên know in common
 • Follow Nguyễn Thiên's online activities
 • Contact Nguyễn Thiên directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Nguyễn Thiên? View more »

hZWYl5RpmHCblZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...