Anphabe

Connecting opportunities
hZWYl5xjl2-Zl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Nguyễn Tùng's picture

Nguyễn Tùng

Sale at Bảo Hiểm Viễn Đông
Ho Chi Minh (Vietnam) - 1 connections

JOIN Anphabe to know more about Nguyễn Tùng

 • See who you and Nguyễn Tùng know in common
 • Follow Nguyễn Tùng's online activities
 • Contact Nguyễn Tùng directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Nguyễn Tùng? View more »

Overview

 • Current:
  Sale at Bảo Hiểm Viễn Đông
 • Education:
  • Đại Học Bách Khoa TP.Hồ Chí Minh
  • Le Quy Don High School
  • ĐH Bách Khoa TpHCM
 • Connection:
  1 connection(s)

Summary

 • Job Function:

Experience

 • Sale

  Bảo Hiểm Viễn Đông
  December 2013 ()

Education

 • Đại Học Bách Khoa TP.Hồ Chí Minh

 • Le Quy Don High School

 • ĐH Bách Khoa TpHCM

Personal Information

View Nguyễn Tùng's full profile to...

 • See who you and Nguyễn Tùng know in common
 • Follow Nguyễn Tùng's online activities
 • Contact Nguyễn Tùng directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Nguyễn Tùng? View more »

hZWYl5xjl2-Zl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...