Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZhklWuWlpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Nguyễn Văn Hiếu's picture

Nguyễn Văn Hiếu

Athena complex pháp vân
Ha Noi (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Nguyễn Văn Hiếu

 • See who you and Nguyễn Văn Hiếu know in common
 • Follow Nguyễn Văn Hiếu's online activities
 • Contact Nguyễn Văn Hiếu directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Nguyễn Văn Hiếu? View more »

Summary

 • Job Function:
  Trade Marketing
 • Industries:
  Advertising/PR
 • Job Level:
  Entry Level

Additional Information

 • Groups and Associations:
  Dự án Athena Complex Pháp Vân được các chuyên gia bất động sản đánh giá là một trong những dự án tiềm năm nằm ở cửa ngõ phía Tây Nam thủ đô Hà Nội
 • Honors and Awards:
  Dự án Athena Complex Pháp Vân được các chuyên gia bất động sản đánh giá là một trong những dự án tiềm năm nằm ở cửa ngõ phía Tây Nam thủ đô Hà Nội

Personal Information

 • Hobbies and Interests:
  toi la nhan vien kinh doanh du an athena complex pham van

View Nguyễn Văn Hiếu's full profile to...

 • See who you and Nguyễn Văn Hiếu know in common
 • Follow Nguyễn Văn Hiếu's online activities
 • Contact Nguyễn Văn Hiếu directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Nguyễn Văn Hiếu? View more »

hZWYmZhklWuWlpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...