Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlpVgmW2WmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Nhật Vũ's picture

Nhật Vũ

Dịch vụ viết CV, tìm việc trọn gói at Việt CV
Ho Chi Minh (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Nhật Vũ

 • See who you and Nhật Vũ know in common
 • Follow Nhật Vũ's online activities
 • Contact Nhật Vũ directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Nhật Vũ? View more »

Overview

 • Current:
  Dịch vụ viết CV, tìm việc trọn gói at Việt CV
 • Education:
  • ĐH Tài Chính Marketing, Vietnam

Summary

 • Job Function:
  Human Resources
 • Industries:
  Advertising/PR, Health/Medical Care, Headhunting & HR Services
 • Job Level:
  Entry Level

Experience

 • Dịch vụ viết CV, tìm việc trọn gói

  Việt CV
  August 2016 - Present (4 years 3 months)

Education

 • ĐH Tài Chính Marketing (Vietnam)

Personal Information

View Nhật Vũ's full profile to...

 • See who you and Nhật Vũ know in common
 • Follow Nhật Vũ's online activities
 • Contact Nhật Vũ directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Nhật Vũ? View more »

hZWYlpVgmW2WmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...