Anphabe

Connecting opportunities
hZWZlpVolmyZl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Đoàn Thuận Linh's picture

Đoàn Thuận Linh

Admin Trade Marketing
Ho Chi Minh (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Đoàn Thuận Linh

 • See who you and Đoàn Thuận Linh know in common
 • Follow Đoàn Thuận Linh's online activities
 • Contact Đoàn Thuận Linh directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Đoàn Thuận Linh? View more »

Overview

 • Current:
  Admin trade at Cty CP sản xuất hàng gia dụng quốc tế
 • Education:
  • ĐH Công Nghiệp TPHCM

Summary

 • Job Function:
  Trade Marketing
 • Industries:
  FMCG - Household / Personal Care
 • Job Level:
  Entry Level

Experience

 • Admin trade

  Cty CP sản xuất hàng gia dụng quốc tế
  July 2015 - July 2016 (1 year)

Education

 • ĐH Công Nghiệp TPHCM

Personal Information

View Đoàn Thuận Linh's full profile to...

 • See who you and Đoàn Thuận Linh know in common
 • Follow Đoàn Thuận Linh's online activities
 • Contact Đoàn Thuận Linh directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Đoàn Thuận Linh? View more »

hZWZlpVolmyZl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...