Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5pllXKWlZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Ánh Ấm Áp's picture

Ánh Ấm Áp

Truyền Thông - Đào Tạo at Sài Gòn Food
Ho Chi Minh (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Ánh Ấm Áp

 • See who you and Ánh Ấm Áp know in common
 • Follow Ánh Ấm Áp's online activities
 • Contact Ánh Ấm Áp directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Ánh Ấm Áp? View more »

Overview

 • Current:
  Truyền Thông - Đào Tạo at Sài Gòn Food
 • Education:
  • University of Social Sciences and Humanities – Vietnam National University Ho Chi Minh City, Vietnam

Summary

Chuyên nghiệp - Kinh nghiệm

 • Job Function:
  Human Resources
 • Industries:
  Advertising/PR, Education/Training
 • Specialities:
  Thế mạnh giao tiếp và viết
 • Job Level:
  Team Leader/Supervisor

Experience

 • Truyền Thông - Đào Tạo

  Sài Gòn Food
  April 2017 - Present (3 years 5 months)

Education

 • University of Social Sciences and Humanities – Vietnam National University Ho Chi Minh City (Vietnam)

Personal Information

 • Hobbies and Interests:
  Du lịch - Đọc sách - Nghe nhạc - Chơi với con

View Ánh Ấm Áp's full profile to...

 • See who you and Ánh Ấm Áp know in common
 • Follow Ánh Ấm Áp's online activities
 • Contact Ánh Ấm Áp directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Ánh Ấm Áp? View more »

hZWXn5pllXKWlZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...