Anphabe

Connecting opportunities
hZWYl5hjl22Vm5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Phúc Nguyễn's picture

Phúc Nguyễn

Quảng cáo at Công ty TNHH Đức Anh
Ho Chi Minh (Vietnam) - 1 connections

JOIN Anphabe to know more about Phúc Nguyễn

 • See who you and Phúc Nguyễn know in common
 • Follow Phúc Nguyễn's online activities
 • Contact Phúc Nguyễn directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Phúc Nguyễn? View more »

Overview

 • Current:
  Quảng cáo at Công ty TNHH Đức Anh
 • Education:
  • Lưu Đình Chất, Vietnam
 • Connection:
  1 connection(s)

Summary

 • Job Function:
  IT/Technical
 • Industries:
  Advertising/PR, Arts/Design, TV/Media/Publishing
 • Job Level:
  Student/Intern

Experience

 • Quảng cáo

  Công ty TNHH Đức Anh
  February 2012 - Present (9 years 2 months)

Education

 • Lưu Đình Chất (Vietnam)

Personal Information

View Phúc Nguyễn's full profile to...

 • See who you and Phúc Nguyễn know in common
 • Follow Phúc Nguyễn's online activities
 • Contact Phúc Nguyễn directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Phúc Nguyễn? View more »

hZWYl5hjl22Vm5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...