Anphabe

Connecting opportunities
hZWZmJRjlm6dm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Trung Quân's picture

Trung Quân

Nhân Viên Bán Hàng at Cong ty co phan The gioi di dong
Ho Chi Minh (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Trung Quân

 • See who you and Trung Quân know in common
 • Follow Trung Quân's online activities
 • Contact Trung Quân directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Trung Quân? View more »

Overview

 • Current:
  Nhân Viên Bán Hàng at Cong ty co phan The gioi di dong

Summary

 • Job Function:
  Customer Service
 • Industries:
  Advertising/PR
 • Job Level:
  Experienced (Non-manager)

Experience

 • Nhân Viên Bán Hàng

  Cong ty co phan The gioi di dong
  April 2013 - Present (11 years 5 months)

Personal Information

View Trung Quân's full profile to...

 • See who you and Trung Quân know in common
 • Follow Trung Quân's online activities
 • Contact Trung Quân directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Trung Quân? View more »

hZWZmJRjlm6dm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...