Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlpRmk26XlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Quang Trinh's picture

Quang Trinh

Làm SEO at Web Vật Liệu
Binh Duong (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Quang Trinh

 • See who you and Quang Trinh know in common
 • Follow Quang Trinh's online activities
 • Contact Quang Trinh directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Quang Trinh? View more »

Overview

 • Current:
  Admin Webvatlieu at Web Vật Liệu
 • Past:
  • Làm SEO at Web Vật Liệu
 • Education:
  • Nguyễn Trãi High School
  • Việt Nam Singapore, Vietnam

Summary

 • Job Function:
  IT/Technical
 • Industries:
  Advertising/PR
 • Job Level:
  Manager

Experience

 • Admin Webvatlieu

  Web Vật Liệu
  September 2019 - Present (1 year 1 month)
 • Làm SEO

  Web Vật Liệu
  July 2018 - Present (2 years 3 months)

Education

 • Nguyễn Trãi High School

 • Việt Nam Singapore (Vietnam)

Additional Information

 • Groups and Associations:
  Cửa hàng vật liệu xây dựng - Cung cấp vật liệu, vật tư xây dựng, cập nhật thông tin nhanh chóng mỗi ngày, cập nhật giá chính xác liên tục từ nhà sản xuất
 • Honors and Awards:
  Cửa hàng vật liệu xây dựng - Cung cấp vật liệu, vật tư xây dựng, cập nhật thông tin nhanh chóng mỗi ngày, cập nhật giá chính xác liên tục từ nhà sản xuất

Personal Information

View Quang Trinh's full profile to...

 • See who you and Quang Trinh know in common
 • Follow Quang Trinh's online activities
 • Contact Quang Trinh directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Quang Trinh? View more »

hZWYlpRmk26XlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...