Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlpRllGqWm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Quốc Việt's picture

Quốc Việt

Boss at Công ty thám tử tư Quốc Việt
Ho Chi Minh (Vietnam) - 5 connections

JOIN Anphabe to know more about Quốc Việt

 • See who you and Quốc Việt know in common
 • Follow Quốc Việt's online activities
 • Contact Quốc Việt directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Quốc Việt? View more »

Overview

Summary

Mình là người dễ gần, thích khám phá những cái mới. 

 • Job Function:
 • Job Level:
  Director

Experience

 • Boss

  Công ty thám tử tư Quốc Việt
  January 2012 - Present (8 years 10 months)
 • Giám đốc

  Công ty thám tử Quốc Việt

Education

 • Đại Học Kinh Tế

Additional Information

Personal Information

View Quốc Việt's full profile to...

 • See who you and Quốc Việt know in common
 • Follow Quốc Việt's online activities
 • Contact Quốc Việt directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Quốc Việt? View more »

hZWYlpRllGqWm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...