Anphabe

Connecting opportunities
hZWZlpxhmWuXl5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Heal Central's picture

Heal Central

Heal Central (Health Education Assets Library)
Ha Noi (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Heal Central

 • See who you and Heal Central know in common
 • Follow Heal Central's online activities
 • Contact Heal Central directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Heal Central? View more »

Overview

 • Current:
  Health Education Assets Library at Tạp chí sức khỏe Heal Central (Health Education Assets Library)
 • Past:
  • regulatory affairs in vietnam at regulatory affairs in vietnam

Summary

 • Job Function:
  Legal
 • Industries:
  Legal/Marketing Research/Consulting
 • Job Level:
  C-level (CEO, CFO, CTO, President, etc.)

Experience

 • Health Education Assets Library

  Tạp chí sức khỏe Heal Central (Health Education Assets Library)
  January 2016 - Present (8 years 3 months)
 • regulatory affairs in vietnam

  regulatory affairs in vietnam
  January 2016 - Present (8 years 3 months)

Additional Information

 • Groups and Associations:
 • Honors and Awards:

Personal Information

 • Hobbies and Interests:
  Tạp chí sức khỏe Heal Central (Health Education Assets Library) là thư viện kỹ thuật số của Hiệp hội các nhà giáo dục khoa học y tế quốc tế (IAMSE) và là một kho lưu trữ kỹ thuật số hữu ích khác cho phép các nhà giáo dục y tế khám phá, tải xuống và sử dụng lại hơn 22.000 tài nguyên giáo dục y tế, cung cấp thông tin thuốc, kiến thức bệnh học, thông tin bệnh viện và phòng khám, làm đẹp chuẩn khoa học. IAMSE và các đồng giám đốc của Thư viện Tài sản Giáo dục Sức khỏe (HEAL) đã hợp tác để phát triển HEAL để trở thành một môi trường kỹ thuật số tập trung vào người dùng để cho phép các nhà giáo dục y tế chia sẻ và thảo luận về các tài nguyên và phương pháp giảng dạy. Điều này đang được thực hiện thông qua việc kết hợp các đặc điểm chính của công nghệ Web 2.0, bao gồm đánh giá của người dùng về tài nguyên và gắn thẻ người dùng (từ khóa có thể tìm kiếm) của tài nguyên. Website chính thức: https://www.healcentral.org/

View Heal Central's full profile to...

 • See who you and Heal Central know in common
 • Follow Heal Central's online activities
 • Contact Heal Central directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Heal Central? View more »

hZWZlpxhmWuXl5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...