Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5pmk2yWk5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

San ve Gia re's picture

San ve Gia re

Cham soc khach hang at https://sanvegiare.vn/
Ho Chi Minh (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about San ve Gia re

 • See who you and San ve Gia re know in common
 • Follow San ve Gia re's online activities
 • Contact San ve Gia re directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this San ve Gia re? View more »

Overview

 • Current:
  BA at ABCD (Aureole Business Components)

Summary

Quá mệt mỏi trong việc săn vé giá rẻ giúp khách quen mỗi đêm, https://sanvegiare.vn ra đời với hệ thống tự động tra vé và giữ chỗ vô cùng tiện lợi với người bán lẫn người mua. Cùng săn vé máy bay giá rẻ nào!

 • Job Function:
  Sales
 • Industries:
  Advertising/PR
 • Specialities:
  Quá mệt mỏi trong việc săn vé giá rẻ giúp khách quen mỗi đêm, https://sanvegiare.vn ra đời với hệ thống tự động tra vé và giữ chỗ vô cùng tiện lợi với người bán lẫn người mua. Cùng săn vé máy bay giá rẻ nào!
 • Job Level:
  Experienced (Non-manager)

Experience

 • BA

  ABCD (Aureole Business Components)
  April 2014 - Present (6 years 5 months)

Personal Information

 • Hobbies and Interests:
  Quá mệt mỏi trong việc săn vé giá rẻ giúp khách quen mỗi đêm, https://sanvegiare.vn ra đời với hệ thống tự động tra vé và giữ chỗ vô cùng tiện lợi với người bán lẫn người mua. Cùng săn vé máy bay giá rẻ nào!

View San ve Gia re's full profile to...

 • See who you and San ve Gia re know in common
 • Follow San ve Gia re's online activities
 • Contact San ve Gia re directly

VIEW FULL PROFILE

Not this San ve Gia re? View more »

hZWXn5pmk2yWk5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...