Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZVplXKUk5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Swan Park Onsen's picture

Swan Park Onsen

swanparkonsen at swanparkonsen
Hung Yen (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Swan Park Onsen

 • See who you and Swan Park Onsen know in common
 • Follow Swan Park Onsen's online activities
 • Contact Swan Park Onsen directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Swan Park Onsen? View more »

Overview

Summary

 • Job Function:
  Admin/Clerical/Translator
 • Industries:
  Advertising/PR
 • Job Level:
  Manager

Experience

 • swanparkonsen

  swanparkonsen
  October 2009 - October 2012 (3 years 1 month)

Education

 • ba ria

Additional Information

 • Groups and Associations:
  "Swan Park Onsen Residence là dự án căn hộ chung cư, đất nền, shophouse được xây dựng bởi chủ đầu tư Ecopark, có vị trí nằm tại trung tâm khu đô thị Ecopark
  địa chỉ: phân khu Innovation District phía Tây thuộc KĐT Ecopark, tỉnh Hưng Yên
  SĐT: 0981559191"
 • Honors and Awards:

Personal Information

View Swan Park Onsen's full profile to...

 • See who you and Swan Park Onsen know in common
 • Follow Swan Park Onsen's online activities
 • Contact Swan Park Onsen directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Swan Park Onsen? View more »

hZWYmZVplXKUk5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...