Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnZ1mkmyck5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Tú Phạm's picture

Tú Phạm

at VCCorp
Hanoi (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Tú Phạm

 • See who you and Tú Phạm know in common
 • Follow Tú Phạm's online activities
 • Contact Tú Phạm directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Tú Phạm? View more »

Overview

 • Current:
  at VCCorp
 • Past:
  • at Luvina Software JSC
  • at VDC Online
  • at VietSoftware
 • Education:
  • Hanoi Open University
  • THPT Lê Quý Đôn-Hà Đông
  • FITHOU

Summary

Là 1 người bình thường nhưng sẽ luôn theo đuổi những giấc mơ và mục tiêu của riêng mình :)
Sở thích là chơi game, đọc tiểu thuyết trinh thám - hình sự, game hành động :X

 • Job Function:
 • Industries:
  IT - Software/E-commerce

Experience

 • VCCorp
  January 2012 ()
 • Luvina Software JSC
  August 2011 - December 2011 (4 months)
 • VDC Online
 • VietSoftware

Education

 • Hanoi Open University

 • THPT Lê Quý Đôn-Hà Đông

 • FITHOU

Personal Information

View Tú Phạm's full profile to...

 • See who you and Tú Phạm know in common
 • Follow Tú Phạm's online activities
 • Contact Tú Phạm directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Tú Phạm? View more »

hZWYnZ1mkmyck5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...