Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJhnmGqXlJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Nguyễn Trung Kiên's picture

Nguyễn Trung Kiên

Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng - Chi nhánh TPHCM
Ho Chi Minh (Vietnam) - 6 connections

JOIN Anphabe to know more about Nguyễn Trung Kiên

 • See who you and Nguyễn Trung Kiên know in common
 • Follow Nguyễn Trung Kiên's online activities
 • Contact Nguyễn Trung Kiên directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Nguyễn Trung Kiên? View more »

Overview

 • Current:
  Giám đốc Chi nhánh TPHCM at Công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng
 • Past:
  • Định hướng chiến lược phát triển at Công ty cổ phần tư vấn quản lý Á Châu
  • Giám đốc Chi nhánh Hải phòng at Công ty cổ phần chứng khoán Maybank Kim Eng
 • Education:
  • IBUS, Denmark
  • Đại Học Hàng Hải Việt Nam, Vietnam
 • Connection:
  6 connection(s)

Summary

More than 6 years in the financial industry.

 • Job Function:
 • Industries:
  Finance/Investment, Securities & Trading, Banking
 • Specialities:
  Life is a trip to enjoy rather than a race.
 • Job Level:
  C-level (CEO, CFO, CTO, President, etc.)

Experience

 • Giám đốc Chi nhánh TPHCM

  Công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng
  September 2013 - Present (9 years 3 months)
 • Định hướng chiến lược phát triển

  Công ty cổ phần tư vấn quản lý Á Châu
  March 2011 - Present (11 years 9 months)
 • Giám đốc Chi nhánh Hải phòng

  Công ty cổ phần chứng khoán Maybank Kim Eng
  August 2011 - August 2013 (2 years)

Education

 • IBUS (Denmark)

  MBA , Quản trị kinh doanh
  2012 - 2013
 • Đại Học Hàng Hải Việt Nam (Vietnam)

  Bachelor of Engineering , Điện tự động, QTKD
  2001 - 2006

Additional Information

 • Groups and Associations:
  BNI
 • Honors and Awards:
  - Một trong 4 CEO xuất sắc nhất năm 2012 trong Chương trình CEO - Chìa khóa thành công do Đài Truyền hình Việt nam tổ chức (Phát sóng trên VTV1).
  - Phát động Chương trình "Vì một Việt nam trẻ và khát vọng"
  - Phát động dự án chia sẻ kiến thức về tài chính và kỹ năng thành công: www.hocchungkhoan.com và www.nghechungkhoan.com

Personal Information

 • Hobbies and Interests:
  Read
  Travel
  Music

View Nguyễn Trung Kiên's full profile to...

 • See who you and Nguyễn Trung Kiên know in common
 • Follow Nguyễn Trung Kiên's online activities
 • Contact Nguyễn Trung Kiên directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Nguyễn Trung Kiên? View more »

hZWYnJhnmGqXlJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...