Anphabe

Connecting opportunities
hZWZl5xomGuVmJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Tâm Nguyễn Thị Thanh's picture

Tâm Nguyễn Thị Thanh

Trưởng nhóm thẩm định và phê duyệt tín dụng at Shinsei Financial Company-Mcredit
Ha Noi (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Tâm Nguyễn Thị Thanh

 • See who you and Tâm Nguyễn Thị Thanh know in common
 • Follow Tâm Nguyễn Thị Thanh's online activities
 • Contact Tâm Nguyễn Thị Thanh directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Tâm Nguyễn Thị Thanh? View more »

Overview

 • Current:
  Trưởng nhóm thẩm định và phê duyệt tín dụng at Shinsei Financial Company-Mcredit
 • Past:
  • Chuyên viên đào tạo nội bộ và QC cuộc gọi DVKH at Techcombank HO
 • Education:
  • Đại học Hải Phòng, Vietnam
  • Đại học Hải Phòng, Vietnam

Summary

 • Job Function:
  Management
 • Industries:
  Banking
 • Job Level:
  Manager

Experience

 • Trưởng nhóm thẩm định và phê duyệt tín dụng

  Shinsei Financial Company-Mcredit
  March 2017 - Present (7 years 5 months)
 • Chuyên viên đào tạo nội bộ và QC cuộc gọi DVKH

  Techcombank HO
  November 2010 - March 2018 (7 years 5 months)

Education

 • Đại học Hải Phòng (Vietnam)

 • Đại học Hải Phòng (Vietnam)

Personal Information

 • Hobbies and Interests:
  Tự nghiên cứu và ra quyết định độc lập
  Tổ chức các hoạt động tập thể
  Du lịch

View Tâm Nguyễn Thị Thanh's full profile to...

 • See who you and Tâm Nguyễn Thị Thanh know in common
 • Follow Tâm Nguyễn Thị Thanh's online activities
 • Contact Tâm Nguyễn Thị Thanh directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Tâm Nguyễn Thị Thanh? View more »

hZWZl5xomGuVmJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...