Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnZRllm6ZmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Tuấn Lê Văn's picture

Tuấn Lê Văn

Chuyên may và cung cấp quần áo đồng phục và trang thiết bị an toàn lao động at Công ty TNHH SX TM Tân Thế Kim
Ho Chi Minh (Vietnam) - 171 connections

JOIN Anphabe to know more about Tuấn Lê Văn

 • See who you and Tuấn Lê Văn know in common
 • Follow Tuấn Lê Văn's online activities
 • Contact Tuấn Lê Văn directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Tuấn Lê Văn? View more »

Overview

 • Current:
  Chuyên may và cung cấp quần áo đồng phục và trang thiết bị an toàn lao động at Công ty TNHH SX TM Tân Thế Kim
 • Past:
  • Cung cấp quần áo đồng phục và trang thiết bị bảo hộ lao động at Công ty TNHH SX TM DV Tân Thế Kim
 • Education:
  • Vietnam, Vietnam
  • Vietnam, Vietnam
 • Connection:
  171 connection(s)

Summary

Nghiên cứu , triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học, thực hiện các dự án sản xuất thử – thử nghiệm thuộc lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động và xử lý môi trường ;
Tư vấn chuyển giao công nghệ , kỹ thuật mới ; chế tạo và lắp đặt các thiết bị về an toàn lao động và xử lý môi trường , thực hiện các dịch vụ khoa học kỹ thuật theo nhu cầu cơ sở .
Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu, cung ứng các trang thiết bị bảo hộ lao động có chất lượng cao

 • Job Function:
  Sales
 • Industries:
  Fashion/Luxury Goods & Jewelry, Retail/Wholesale/Distributor
 • Specialities:
  quần áo đồng phục,trang thiết bị bảo hộ lao động
 • Job Level:
  C-level (CEO, CFO, CTO, President, etc.)

Experience

 • Chuyên may và cung cấp quần áo đồng phục và trang thiết bị an toàn lao động

  Công ty TNHH SX TM Tân Thế Kim
  April 2009 - Present (13 years 11 months)
 • Cung cấp quần áo đồng phục và trang thiết bị bảo hộ lao động

  Công ty TNHH SX TM DV Tân Thế Kim
  January 2009 - Present (14 years 2 months)

Education

 • Vietnam (Vietnam)

 • Vietnam (Vietnam)

Additional Information

 • Groups and Associations:
 • Honors and Awards:

Personal Information

 • Hobbies and Interests:
  du lịch, bóng đá,làm web, kinh doanh

View Tuấn Lê Văn's full profile to...

 • See who you and Tuấn Lê Văn know in common
 • Follow Tuấn Lê Văn's online activities
 • Contact Tuấn Lê Văn directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Tuấn Lê Văn? View more »

hZWYnZRllm6ZmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...