Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnplpkWqUmJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Thang Nguyen's picture

Thang Nguyen

at Đại Học Mỏ Địa Chất Hà Nội
Ba Ria - Vung Tau (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Thang Nguyen

 • See who you and Thang Nguyen know in common
 • Follow Thang Nguyen's online activities
 • Contact Thang Nguyen directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Thang Nguyen? View more »

Overview

 • Current:
  at Đại Học Mỏ Địa Chất Hà Nội
 • Education:
  • THPT Lê Quý Đôn
  • Đại Học Mỏ Địa Chất Hà Nội

Summary

 • Job Function:
 • Industries:
  Mechanical, Freight/Logistics

Experience

 • Đại Học Mỏ Địa Chất Hà Nội

Education

 • THPT Lê Quý Đôn

 • Đại Học Mỏ Địa Chất Hà Nội

Personal Information

View Thang Nguyen's full profile to...

 • See who you and Thang Nguyen know in common
 • Follow Thang Nguyen's online activities
 • Contact Thang Nguyen directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Thang Nguyen? View more »

hZWYnplpkWqUmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...