Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnpZlk2mUk5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Thanh Hang's picture

Thanh Hang

Kế toán viên at Công ty gốm sứ Đại Hoa
Ha Noi (Vietnam) - 1 connections

JOIN Anphabe to know more about Thanh Hang

 • See who you and Thanh Hang know in common
 • Follow Thanh Hang's online activities
 • Contact Thanh Hang directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Thanh Hang? View more »

Overview

Summary

Hướng dẫn và điều hành nhân viên.

 • Job Function:
  Accounting/Finance
 • Industries:
  Advertising/PR
 • Specialities:
  Chất lượng tốt.
 • Job Level:
  Student/Intern

Experience

 • Phòng khám đa khoa Hưng Thịnh

  Tân Á
  March 2018 - Present (2 years)
 • Kế toán viên

  Công ty gốm sứ Đại Hoa
  February 2018 - Present (2 years 1 month)
 • Ke toan vien

  Gom su Dai Hoa
  October 2017 - Present (2 years 5 months)
 • Tư vấn

  Tân Á Đại Thành
  October 2013 - March 2014 (5 months)

Education

 • Trung học phổ thông Ngọc Hồi (Vietnam)

 • ĐH Y Hà Nội (Vietnam)

Personal Information

View Thanh Hang's full profile to...

 • See who you and Thanh Hang know in common
 • Follow Thanh Hang's online activities
 • Contact Thanh Hang directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Thanh Hang? View more »

hZWXnpZlk2mUk5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...