Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlpVikW-dl5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Bùi Ngọc Thanh's picture

Bùi Ngọc Thanh

Trưởng phòng sự kiện at Công ty CP sự kiện và truyền thông Việt 21
Ha Noi (Vietnam) - 1 connections

JOIN Anphabe to know more about Bùi Ngọc Thanh

 • See who you and Bùi Ngọc Thanh know in common
 • Follow Bùi Ngọc Thanh's online activities
 • Contact Bùi Ngọc Thanh directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Bùi Ngọc Thanh? View more »

Overview

 • Current:
  Trưởng phòng sự kiện at Công ty CP sự kiện và truyền thông Việt 21
 • Education:
  • ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI - HỌC VIỆN TƯ PHÁP, Vietnam
 • Connection:
  1 connection(s)

Summary

 • Job Function:
  Import/Export, Purchasing/Supply Chain, Sales
 • Industries:
  Advertising/PR, Arts/Design, Legal/Marketing Research/Consulting
 • Job Level:
  Manager

Experience

 • Trưởng phòng sự kiện

  Công ty CP sự kiện và truyền thông Việt 21
  September 2009 - Present (11 years 3 months)

Education

 • ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI - HỌC VIỆN TƯ PHÁP (Vietnam)

Personal Information

View Bùi Ngọc Thanh's full profile to...

 • See who you and Bùi Ngọc Thanh know in common
 • Follow Bùi Ngọc Thanh's online activities
 • Contact Bùi Ngọc Thanh directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Bùi Ngọc Thanh? View more »

hZWYlpVikW-dl5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...