Anphabe

Connecting opportunities
hZWYn5lolmqblJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Thanh Nhan Truong Thi's picture

Thanh Nhan Truong Thi

Chuyên viên Hành chính Nhân sự at Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng
Ho Chi Minh (Vietnam) - 5 connections

JOIN Anphabe to know more about Thanh Nhan Truong Thi

 • See who you and Thanh Nhan Truong Thi know in common
 • Follow Thanh Nhan Truong Thi's online activities
 • Contact Thanh Nhan Truong Thi directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Thanh Nhan Truong Thi? View more »

Overview

 • Current:
  Chuyên viên Hành chính Nhân sự at Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng
 • Education:
  • Đại học tài chính Marketing, Vietnam
 • Connection:
  5 connection(s)

Summary

 • Job Function:
 • Industries:
  Headhunting & HR Services
 • Job Level:
  Team Leader/Supervisor

Experience

 • Chuyên viên Hành chính Nhân sự

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng
  October 2007 - August 2011 (3 years 11 months)

Education

 • Đại học tài chính Marketing (Vietnam)

Personal Information

View Thanh Nhan Truong Thi's full profile to...

 • See who you and Thanh Nhan Truong Thi know in common
 • Follow Thanh Nhan Truong Thi's online activities
 • Contact Thanh Nhan Truong Thi directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Thanh Nhan Truong Thi? View more »

hZWYn5lolmqblJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...