Anphabe

Connecting opportunities
hZWZl5xnk26bm5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Thích Đủ Thứ's picture

Thích Đủ Thứ

at BSH Thăng Long
Hanoi (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Thích Đủ Thứ

 • See who you and Thích Đủ Thứ know in common
 • Follow Thích Đủ Thứ's online activities
 • Contact Thích Đủ Thứ directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Thích Đủ Thứ? View more »

Overview

 • Current:
  at BSH Thăng Long
 • Education:
  • THPT Thái Phiên
  • VIMARU Vietnam Maritime University

Summary

Sáng Nắng - Chiều Mưa - Đêm bão lớn

 • Job Function:
  Management
 • Industries:
  Insurance

Experience

 • BSH Thăng Long

Education

 • THPT Thái Phiên

 • VIMARU Vietnam Maritime University

Personal Information

View Thích Đủ Thứ's full profile to...

 • See who you and Thích Đủ Thứ know in common
 • Follow Thích Đủ Thứ's online activities
 • Contact Thích Đủ Thứ directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Thích Đủ Thứ? View more »

hZWZl5xnk26bm5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...