Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJhil3KcmJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Thien Hong An's picture

Thien Hong An

Công Ty Sơn Thiên Hồng Ân
Ho Chi Minh (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Thien Hong An

 • See who you and Thien Hong An know in common
 • Follow Thien Hong An's online activities
 • Contact Thien Hong An directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Thien Hong An? View more »

Overview

Summary

 • Job Function:
  Sales
 • Industries:
  Fashion/Luxury Goods & Jewelry
 • Job Level:
  Team Leader/Supervisor

Education

 • Cao Đẳng Công Thương

Additional Information

Personal Information

 • Hobbies and Interests:
  Sơn Thiên Hồng Ân tự hào là nhà phân phối sơn có uy tín trên thị trường sơn hiện nay, Sơn Thiên Hồng Ân là đại lý cấp 1 chuyên phân phối nhiều dòng sản phẩm của các hãng sơn nổi tiếng tại thị trường Việt Nam như: SƠN JOTUN, SƠN DULUX, SƠN NIPPON, SƠN BOSSUN, SƠN SENTOSA …

View Thien Hong An's full profile to...

 • See who you and Thien Hong An know in common
 • Follow Thien Hong An's online activities
 • Contact Thien Hong An directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Thien Hong An? View more »

hZWYmJhil3KcmJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...