Anphabe

Connecting opportunities
hZWYn5ljl2yWlpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

thu thi's picture

thu thi

https://audio.vn/rss at https://audio.vn/rss
1 (Andorra) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about thu thi

 • See who you and thu thi know in common
 • Follow thu thi's online activities
 • Contact thu thi directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this thu thi? View more »

Overview

 • Current:
  34234234 at 234234
 • Education:
  • asdfasdfsdf

Summary

 • Job Function:
  Admin/Clerical/Translator
 • Industries:
  Arts/Design
 • Job Level:
  Entry Level

Experience

 • 34234234

  234234
  February 2021 - Present (2 years 8 months)

Education

 • asdfasdfsdf

Additional Information

 • Groups and Associations:
  Xe nâng (Forklift Truck) là thiết bị dùng để di chuyển và nâng hạ hàng hóa lên độ cao mong muốn một cách dễ dàng
  https://audio.vn/rss
 • Honors and Awards:
  RTK là viết tắt của Real-Time Kinematic là phương pháp đo để tăng độ chính xác của tín hiệu GPS dựa trên sóng mạng hay sóng radio.
  Xe nâng (Forklift Truck) là thiết bị dùng để di chuyển và nâng hạ hàng hóa lên độ cao mong muốn một cách dễ dàng

Personal Information

View thu thi's full profile to...

 • See who you and thu thi know in common
 • Follow thu thi's online activities
 • Contact thu thi directly

VIEW FULL PROFILE

Not this thu thi? View more »

hZWYn5ljl2yWlpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...