Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5pnl2mdlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

thu Thu's picture

thu Thu

Sử dụng nhân sâm như thế nào có lợi cho sức khỏe ? at đại học thành đông
Ha Noi (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about thu Thu

 • See who you and thu Thu know in common
 • Follow thu Thu's online activities
 • Contact thu Thu directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this thu Thu? View more »

Overview

 • Current:
  Sử dụng nhân sâm như thế nào có lợi cho sức khỏe ? at đại học thành đông

Summary

 • Job Function:
  Design
 • Industries:
  Arts/Design
 • Job Level:
  Team Leader/Supervisor

Experience

 • Sử dụng nhân sâm như thế nào có lợi cho sức khỏe ?

  đại học thành đông
  January 2013 - November 2018 (5 years 11 months)

Personal Information

View thu Thu's full profile to...

 • See who you and thu Thu know in common
 • Follow thu Thu's online activities
 • Contact thu Thu directly

VIEW FULL PROFILE

Not this thu Thu? View more »

hZWXn5pnl2mdlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...