Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnplkl2ybmZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Thuật ngữ Chuyên ngành's picture

Thuật ngữ Chuyên ngành

Thuật ngữ Chuyên ngành at Thuật ngữ Chuyên ngành
Ha Noi (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Thuật ngữ Chuyên ngành

 • See who you and Thuật ngữ Chuyên ngành know in common
 • Follow Thuật ngữ Chuyên ngành's online activities
 • Contact Thuật ngữ Chuyên ngành directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Thuật ngữ Chuyên ngành? View more »

Overview

 • Current:
  Thuật ngữ Chuyên ngành at Thuật ngữ Chuyên ngành
 • Education:
  • Đại Học Thể Dục Thể Thao

Summary

 • Job Function:
  Admin/Clerical/Translator
 • Industries:
  Internet/Online Media
 • Job Level:
  Team Leader/Supervisor

Experience

 • Thuật ngữ Chuyên ngành

  Thuật ngữ Chuyên ngành
  January 2020 - February 2021 (1 year 1 month)

Education

 • Đại Học Thể Dục Thể Thao

Additional Information

 • Groups and Associations:
  Thuật ngữ chuyên ngành (tncnonline) là website chuyên cung cấp những định nghĩa, khái niệm chuyên sâu trong lĩnh vực kế toán, tài chính – tiền tệ, và các thông tin về mã số thuế doanh nghiệp với kho dữ liệu hơn 2 triệu doanh nghiệp đã và đang hoạt động tại Việt Nam. Số liệu được cập nhật liên tục từ các website uy tín như Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp; Cổng dịch vụ công Thuật ngữ chuyên ngành (tncnonline) được ví như cuốn từ điển 10 vạn câu hỏi là gì giúp bạn đọc giải đáp mọi khái niệm, định nghĩa mà các bạn quan tâm dựa trên việc tham chiếu các tài liệu chuyên ngành uy tín. Qua đó là cuốn số tay online giúp đọc giả mở rộng thêm tầm hiểu biết của mình. Tuy sẽ không đảm bảo thông tin hoàn toàn chính xác tuyệt đối nhưng sẽ dựa trên những kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy để truyền đạt tốt nhất những thuật ngữ chuyên ngành trong lĩnh vực kế toán – thuế, tài chính tiền tệ... Thông tin liên hệ: Số điện thoại: 0347852662 Địa chỉ: HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội Email: ttcnonline.com.vn@gmail.com Founder, CEO: (Ths) Trần Phương Thảo
  Địa chỉ: HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
  SDT: 0347852662
  Website: http://www.tncnonline.com.vn/
  Maps: https://www.google.com/maps?cid=13385277792158613348
 • Honors and Awards:

Personal Information

 • Hobbies and Interests:
  Địa chỉ: HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
  SDT: 0347852662
  Website: http://www.tncnonline.com.vn/
  Maps: https://www.google.com/maps?cid=13385277792158613348

View Thuật ngữ Chuyên ngành's full profile to...

 • See who you and Thuật ngữ Chuyên ngành know in common
 • Follow Thuật ngữ Chuyên ngành's online activities
 • Contact Thuật ngữ Chuyên ngành directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Thuật ngữ Chuyên ngành? View more »

hZWYnplkl2ybmZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...