Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJhhkW6Xl5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Tiến Lê's picture

Tiến Lê

Cán bộ văn hóa sự kiện
Ho Chi Minh (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Tiến Lê

 • See who you and Tiến Lê know in common
 • Follow Tiến Lê's online activities
 • Contact Tiến Lê directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Tiến Lê? View more »

Overview

 • Current:
  Saler at TNHH MTV Phát triển và vươn xa
 • Education:
  • Đại học Kinh tế Tp.HCM

Summary

 • Job Function:
  Other
 • Industries:
  Advertising/PR
 • Job Level:
  Student/Intern

Experience

 • Saler

  TNHH MTV Phát triển và vươn xa
  January 2015 - April 2015 (3 months)

Education

 • Đại học Kinh tế Tp.HCM

Personal Information

View Tiến Lê's full profile to...

 • See who you and Tiến Lê know in common
 • Follow Tiến Lê's online activities
 • Contact Tiến Lê directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Tiến Lê? View more »

hZWYmJhhkW6Xl5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...