Anphabe

Connecting opportunities
hZWYn51mk2qbnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Phước Lâm's picture

Phước Lâm

Phụ Trách Kinh Doanh Dự Án at Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Quốc Tế
Ho Chi Minh (Vietnam) - 1330 connections

JOIN Anphabe to know more about Phước Lâm

 • See who you and Phước Lâm know in common
 • Follow Phước Lâm's online activities
 • Contact Phước Lâm directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Phước Lâm? View more »

Overview

 • Current:
  Phụ Trách Kinh Doanh Dự Án at Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Quốc Tế
 • Past:
  • Thư ký Trưởng Đại Diện tại Việt Nam at Công Ty Phát Triển Hồng Hải - Tập Đoàn Hồng Hải
 • Education:
  • Vietnam, Vietnam
 • Connection:
  1330 connection(s)

Summary

 • Job Function:
  Marketing
 • Industries:
  Banking, Legal/Marketing Research/Consulting, Civil/Construction/Materials, Finance/Investment, Securities & Trading
 • Job Level:
  Manager

Experience

 • Phụ Trách Kinh Doanh Dự Án

  Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Quốc Tế
  January 2010 - Present (14 years 1 month)
 • Thư ký Trưởng Đại Diện tại Việt Nam

  Công Ty Phát Triển Hồng Hải - Tập Đoàn Hồng Hải
  September 2009 - Present (14 years 5 months)

Education

 • Vietnam (Vietnam)

Personal Information

 • Hobbies and Interests:
  Giao luu hoc hoi kinh nghiem kinh doanh ket noi ban be cung nhau hop tac xay dung cong dong doanh nghiep them lon manh va phat trien tot la thanh vien Anphabe mong cong dong chung ta them phat trien gan ket nhau va tao ra nhieu gia tri tot nhat. Cac ban thanh vien Anphabe hay co gang va cung nhau xay dung cong dong them vung manh.

View Phước Lâm's full profile to...

 • See who you and Phước Lâm know in common
 • Follow Phước Lâm's online activities
 • Contact Phước Lâm directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Phước Lâm? View more »

hZWYn51mk2qbnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...