Anphabe

Connecting opportunities
hZWZl5xnk2-VmJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Trần Thùy Linh's picture

Trần Thùy Linh

Marketting at Công ty Cổ phần đào tạo và tư vấn truyền thông AAA
Ha Noi (Vietnam) - 1 connections

JOIN Anphabe to know more about Trần Thùy Linh

 • See who you and Trần Thùy Linh know in common
 • Follow Trần Thùy Linh's online activities
 • Contact Trần Thùy Linh directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Trần Thùy Linh? View more »

Overview

 • Current:
  Marketting at Công ty Cổ phần đào tạo và tư vấn truyền thông AAA
 • Connection:
  1 connection(s)

Summary

 • Job Function:
 • Industries:
  Banking
 • Job Level:
  Team Leader/Supervisor

Experience

 • Marketting

  Công ty Cổ phần đào tạo và tư vấn truyền thông AAA
  January 2012 - Present (12 years 8 months)

Personal Information

View Trần Thùy Linh's full profile to...

 • See who you and Trần Thùy Linh know in common
 • Follow Trần Thùy Linh's online activities
 • Contact Trần Thùy Linh directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Trần Thùy Linh? View more »

hZWZl5xnk2-VmJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...