Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlppkl22ZlJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Trang Ngô Thị's picture

Trang Ngô Thị

Manager at Nha Trang
Khanh Hoa (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Trang Ngô Thị

 • See who you and Trang Ngô Thị know in common
 • Follow Trang Ngô Thị's online activities
 • Contact Trang Ngô Thị directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Trang Ngô Thị? View more »

Overview

 • Current:
  Manager at Nha Trang
 • Education:
  • cao đẳng văn hóa nghệ thuật và du lịch Nha Trang
  • Quản lý nhà hàng | Hệ thống POS | Máy tính tiền

Summary

hai hoa , vui ve , ca tinh , doc lap . thang than

 • Job Function:
  Marketing
 • Industries:
  Internet/Online Media, Securities & Trading, Advertising/PR

Experience

 • Manager

  Nha Trang

Education

 • cao đẳng văn hóa nghệ thuật và du lịch Nha Trang

 • Quản lý nhà hàng | Hệ thống POS | Máy tính tiền

Personal Information

View Trang Ngô Thị's full profile to...

 • See who you and Trang Ngô Thị know in common
 • Follow Trang Ngô Thị's online activities
 • Contact Trang Ngô Thị directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Trang Ngô Thị? View more »

hZWYlppkl22ZlJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...