Anphabe

Connecting opportunities
hZWYl5xjlG2XlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Trung Dang's picture

Trung Dang

Cán bộ kế hoạch - kỹ thuật at Ban quản lý đầu tư và xây dựng khu đô thị mới Hà Nội
Ha Noi (Vietnam) - 1 connections

JOIN Anphabe to know more about Trung Dang

 • See who you and Trung Dang know in common
 • Follow Trung Dang's online activities
 • Contact Trung Dang directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Trung Dang? View more »

Overview

 • Current:
  Cán bộ kế hoạch - kỹ thuật at Ban quản lý đầu tư và xây dựng khu đô thị mới Hà Nội
 • Past:
  • Site Engineer at Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội
  • Trợ lý kiểm toán viên xây dựng cơ bản at Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học tp HCM - AISC
 • Education:
  • Viện đào tạo & Phát triển quản lý DAVILAW, Vietnam
  • Công ty CP sở hữu trí tuệ DAVILAW, Vietnam
  • Công ty CP sở hữu trí tuệ DAVILAW, Vietnam
  • Công ty Cổ phần An toàn lao động Hà Nội, Vietnam
  • Hanoi Water Resource University, Vietnam
 • Connection:
  1 connection(s)

Summary

Dễ hòa đồng, vui vẻ
Chăm chỉ, nhiệt huyết với công việc.
Tự tin. Trung thực

 • Job Function:
  QA/QC
 • Industries:
  Civil/Construction/Materials
 • Specialities:
  Cẩn thận, tỉ mỉ
  Có mối quan hệ tốt với cơ quan quản lý Nhà nước ( Sở xây dựng, sở giao thông...)
 • Job Level:
  Experienced (Non-manager)

Experience

 • Cán bộ kế hoạch - kỹ thuật

  Ban quản lý đầu tư và xây dựng khu đô thị mới Hà Nội
  July 2013 - Present (7 years 11 months)
 • Site Engineer

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội
  November 2011 - July 2013 (1 year 8 months)
 • Trợ lý kiểm toán viên xây dựng cơ bản

  Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học tp HCM - AISC
  October 2010 - October 2011 (1 year)

Education

 • Viện đào tạo & Phát triển quản lý DAVILAW (Vietnam)

 • Công ty CP sở hữu trí tuệ DAVILAW (Vietnam)

 • Công ty CP sở hữu trí tuệ DAVILAW (Vietnam)

 • Công ty Cổ phần An toàn lao động Hà Nội (Vietnam)

 • Hanoi Water Resource University (Vietnam)

Training/Certificate

 • Quản lý dự án

 • Tư vấn giám sát

 • Kỹ sư định giá

 • An toàn lao động

Additional Information

 • Groups and Associations:
 • Honors and Awards:
  Thanh niên tiêu biểu của Tập đoàn Nam Cường Hà Nội đại diện cho cán bộ ngoài công trường phát biểu trong lễ phát động chiến dịch 150 ngày đêm hoàn thành công trình trọng điểm

Personal Information

 • Hobbies and Interests:
  My hobbies is sports, music... example: running, physical exercices, R&B, pop music.... I also like to business too.

View Trung Dang's full profile to...

 • See who you and Trung Dang know in common
 • Follow Trung Dang's online activities
 • Contact Trung Dang directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Trung Dang? View more »

hZWYl5xjlG2XlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...