Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJtllW-bmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Trung Hiếu TelePro's picture

Trung Hiếu TelePro

CEO Telepro.me - Nền tảng TeleMarketing lớn nhất Việt Nam
Ha Noi (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Trung Hiếu TelePro

 • See who you and Trung Hiếu TelePro know in common
 • Follow Trung Hiếu TelePro's online activities
 • Contact Trung Hiếu TelePro directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Trung Hiếu TelePro? View more »

Overview

 • Current:
  CEO Telepro.me - Nền tảng TeleMarketing lớn nhất Việt Nam at TelePro
 • Education:
  • Bach khoa HN, Vietnam
  • Hanoi Univ. of Tech, Vietnam

Summary

Nguyễn Trung Hiếu hiện là CEO của TelePro.me - Giải pháp Telesales ứng dụng công nghệ 4.0, kết nối các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng nghiệp vụ TeleMarketing với hàng 40.000+ Telesales tự do trên toàn quốc.

 • Job Function:
  Customer Service, Management, Sales
 • Industries:
  Advertising/PR, Telecommunications
 • Job Level:
  C-level (CEO, CFO, CTO, President, etc.)

Experience

 • CEO Telepro.me - Nền tảng TeleMarketing lớn nhất Việt Nam

  TelePro
  May 2018 - Present (3 years 4 months)

Education

 • Bach khoa HN (Vietnam)

 • Hanoi Univ. of Tech (Vietnam)

Personal Information

View Trung Hiếu TelePro's full profile to...

 • See who you and Trung Hiếu TelePro know in common
 • Follow Trung Hiếu TelePro's online activities
 • Contact Trung Hiếu TelePro directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Trung Hiếu TelePro? View more »

hZWYmJtllW-bmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...